باسیلیکای سنتاماریا مجیوره رم Basilica di Santa Maria Maggiore

آدرس:
Piazza di Santa Maria Maggiore, 00185 Rome, Italy
تلفن:
00390669886800
باسیلیکای سنتاماریا مجیوره رم Basilica di Santa Maria Maggiore

باسیلیکای سنتاماریا مجیوره رم

باسیلیکای سنتاماریا مجیوره یک کلیسا کاتولیک واقع در رم، ایتالیا می باشد. از اشخاص معروفی که در این مکان دفن شده اند می توان به پل پنجم، سیکتوس پنجم، کلمنت نهم، کلمنت هشتم اشاره کرد.

/ جهان / ایتالیا / رم / جاذبه های رم / باسیلیکای سنتاماریا مجیوره رم Basilica di Santa Maria Maggiore