غار مغان

آدرس:
35 کیلومتری مشهد
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ پیاده رو
غار مغان

محل استقرار

این غار در 35 کیلومتری مشهد و در جنوب روستای مغان قرار دارد.

پیشینه

این غار برای نخسین بار در سال 1324 توسط یک تیم کوهنوردی هفتاد نفری مشهد کشف و معرفی گردید و برای بار دوم در سال 1326 یک نیم کوهنورد به داخل آن رفتند. قدمت این غار طبق شواهد بدست امده از فسیل حلزونی در مسیر منتهی به آن یکصد میلیون سال پیش تخمین زده شده است که به دوره دوم زمین شناسی مربوط می شود. بنابرای قدمت آن بیشتر از البرز و دماوند است

نوع غار

آین غار از نوع غار آهکی می باشد.

ویژگی های نمای داخلی و خارجی غار

ارتفاع این غار از سطح دریا 2910 متر می باشد. این غار دو دهانه دارد دارای استالاکتیت و استالاگمیت های فراوانی است و همچنین چندیل حلقه چاه نیز در آن وجود دارد. در این غار پرتگاهی به عرض 34 سانتی متر است برکه آبی هم در آن وجود داد که در تابستان چند لحظه بیشتر نمی توان دست و پا را در آن نگهداشت. در این غار می توان نمونه های تیپیک از بلورهای آراگونیت و کربنات کلسیم نیز پیدا کرد.

آب و هوای درون غار

آب و هوای درون غار در فصول مختلف سال دارای آب و هوای نسبتا متعادلی است.

توجه

ورود به داخل این غار بدون راهنما بسیار خطرناک است.