مجسمه صندلی شکسته Broken Chair Sculpture

آدرس:
Place des Nations, Geneva 1202, Switzerland
مجسمه صندلی شکسته Broken Chair Sculpture

مجسمه صندلی شکسته

این مجسمه چوبی توسط هنرمند سوئیسی دنیل برست ساخته شده و معادل 5 تن وزن و 12 متر ارتفاع دارد .

/ جهان / سویس / ژنو / جاذبه های ژنو / مجسمه صندلی شکسته Broken Chair Sculpture