دریاچه ژنو Lake Geneva

آدرس:
Geneva, Switzerland
دریاچه ژنو Lake Geneva

دریاچه ژنو

این دریاچه در قسمت شمالی رشته کوه آلپ واقع شده و بین دو کشور فرانسه و سوئیس قرار گرفته . دریاچه ژنو بزرگترین دریاچه در قسمت شرقی اروپاست .

/ جهان / سویس / ژنو / جاذبه های ژنو / دریاچه ژنو Lake Geneva