آرامگاه حمدالله مستوفی

آدرس:
خیابان طالقانی
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
آرامگاه حمدالله مستوفی

محل استقرار

این بنا در خیابان طالقانی ، خیابان ملک آباد سابق، کوچه مستوفی در محله پنبه ریسه ذر شرق میدان میان امامزاده علی و آمنه خاتون شهر قرار دارد.

پیشینه

قدمت این بنا به دوره ایلخانی است که منصوب به قرش هشتم هجری قمری است.

سبک معماری

این بنا در داخل سردابی واقع شده است که بر روی آن بنایی به شکل مربع ساخته اند که پیش از گنبد به هشت ضلعی مبدل شده استو اطراف ان مقرنس کاری شده است. کتیبه ای دور تا دور گنبد فیروزه ای آن با خط ثلث به معرفی پدران و آثار مستوفی پرداخته است.

اهمیت ملی و جهانی

این بنا در سال 1318 با شماره 333 در فهرست آثار ملی قرار گرفته است.

چاذبه های گردشگری مجاور این مکان

سردر عالی قاپو، آب انبار سردار در 1 کیلومتری و خانه و حسینیه امینی ها و حمام قجر در 2 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / قزوین / قزوین / جاذبه های قزوین / آرامگاه حمدالله مستوفی