موزه سنگ (حمام بلور)

آدرس:
خیابان مولوی
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
زمان:
9 الی 18 به جز ایام تعطیل
موزه سنگ (حمام بلور)

محل استقرار

ای حمام که یکی از حمام های قدیمی شهر قزوین می باشد در خیابان مولوی در محدوده خیابان انصاری غربی (کوروش) و خیابان منتظری قرار دارد.

پیشینه

تا کنون هیچ گونه مستنداتی دال بر اینکه این بنا مربوط به چه تاریخ دقیق یا بانی هست در دست نمی باشد ولی با توجه به تزینات بکار رفته مخصوصا نقاشی های موجود در سربینه و کشف سفال در قسمت های مختلف حمام به نظر می رسد که قدمت این حمام به دوره صفوی بازمی گردد و از جهتیتکمیل و بازسازی و همچنین تمثال های انسان که مربوط به دوره قاجار است باعث شده است که حمام بلور به دوره صفوی و قاجار نسبت داده شود. حمام بلور در دهه 80 توسط شهرداری قزوین به موزه سنگ تغییر کاربری داده است.

سبک معماری

این حمام در طبقه زیرزمین قرار داردکه پس از طی 13 پله به داخل حمام وارد می شویم. پس از در ورودی فضای سربینه قرار دارد که به شکل هشت ضلعی است و و یک حوض لوزی شکل و سنگی دارد و مربوط به دوره قاجا است. در زیر گنبد سربینه چهار لایه نقاشی گل و طبیعت مربوط به دوره صفوی و تمثال های انسانی مربوط به دوره قاجار وجود دارد. زیباترین بخش حمام بخش گرمایش حمام (طبقه جهنم) می باشد که در کف گرمخانه واقع شده است که شامل قسمتهایی مانند خزانه آب گرم، چال حوض یا استخر آب سرد، نظافت خانه، اعیانی، آتش خانه، و سرویس بهداشتی می باشد.

اهمیت ملی و جهانی

این حمام با شماره 3968 در فهرست آثار ملی به ثبت ملی رسیده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

موزه قزوین در 2 کیلومتری و کاخ موزه چهلستون، سردر عالی قاپو و بقعه پیغمبریه پهارانبیا در 3 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / قزوین / قزوین / جاذبه های قزوین / موزه سنگ (حمام بلور)