دروازه براندنبورگ Brandenburg Gate

آدرس:
Pariser Platz, 10117 Berlin, Germany
دروازه براندنبورگ Brandenburg Gate

دروازه براندنبورگ

دروازه براندنبورگ یکی از بناهای تاریخی مهم آلمان در برلین است و امروزه به عنوان سمبل اتحاد این کشور به حساب می آید؛ هرچند در دوران جنگ سرد نماد جدایی آلمان شرقی و غربی بود.دروازه براندنبورگ در کنار میدان پاریسر پلاتس واقع شده است.

/ جهان / امارات متحده عربی / ابوظبی / جاذبه های ابوظبی / دروازه براندنبورگ Brandenburg Gate