رایشس‌تاگ Reichstag Building

آدرس:
Platz der Republik | Tiergarten, 11011 Berlin, Germany
تلفن:
+49 (0)30 227 32152
وب سایت:
http://www.bundestag.de/htdocs_e/
طریقه رفتن:
مترو، اتوبوس و تاکسی
رایشس‌تاگ Reichstag Building

رایشس تاگ

رایشتاگ نام ساختمان پارلمان آلمان است. رایشتاگ در شهر برلین واقع شده است. در این گنبد فاستر از سبک اکوتک و در اصل سبک نورمن اکوتک می باشد. طرح نورمن فاستر در سال ۱۹۹۳ در برلین برنده شد.

/ جهان / آلمان / برلین / جاذبه های برلین / رایشس‌تاگ Reichstag Building