مدرسه امید

آدرس:
خیابان سپه
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
مدرسه امید

محل استقرار

این مدرسه در خیابان سپه جنب سر در عالی قاپو قرار دارد.

پیشینه

مدرسه امید اولین مدرسه ای بود که در سال 1283 در شهر قزوین ساخته شد که قدمت آن به دوره پهلوی باز می گردد. این مدرسه که به مدرسه شاهپور نیز معروف است توسط میرزا صالح خان باغمیشه ای حکمران قزوین و نیز تهران و گیلان ساخته شد. در آبان ماه سال 1391 این مدرسه به مرکز اسناد و کتابخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تبدیل شد به نام کتابخانه دکتر دبیر سیاقی و مرکز اسناد مدرسه امید نام گذاری شد.

سبک معماری

معمار این بنا در محل رختشویخانه شش اتاق، یک کریدور و سه دستشویی بنا کرد و برای اثبات وقفی بودن ساختمان مدرسه زمین آن سنگی به طول 150 گره و به عرض 70 گره تعبیه کرده است.

بنیانگذار و بانی

این بنا به دستور حکمران وقت قزوین میرزا صالح خان باغمیشه ای و با معماری حسین آقای معمار باشی ساخته شده است.

اهمیت ملی و جهانی

این بنا در سال 1384 با شماره 12903 در فهرست آثار ملی قرار گرفته است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

موزه قزوین در چند قدمی و کاخ موزه چهلستون، مجموعه باغ صفوی، کلیسای کانتور در 1 کیلومتری این مکان قرار دارد.