کتابخانه ملی اتریش Austrian National Library

آدرس:
Josefplatz 1, Vienna A-1015, Austria
تلفن:
0043153410
کتابخانه ملی اتریش Austrian National Library

کتابخانه ملی اتریش

کتابخانه ملی اتریش در وین واقع شده است و یکی از جاذبه های توریستی این شهر بشمار می آید.

/ جهان / اتریش / وین / جاذبه های وین / کتابخانه ملی اتریش Austrian National Library