رینگ‌اشتراسه Ringstrasse

آدرس:
Vienna, Austria
رینگ‌اشتراسه Ringstrasse

رینگ اشتراسه

رینگ استراب یا خیابان گرد، یک گذر حلقوی پیرامون منطقه تاریخی وین است. این خیابان جزء میراث جهانی یونسکو و جاذبه های گردشگری وین به شمار می آید.

/ جهان / اتریش / وین / جاذبه های وین / ������������������������� Ringstrasse