قصر هافبرگ Imperial Palace (Hofburg)

آدرس:
Hofburg, Vienna 1010, Austria
تلفن:
004315337570
قصر هافبرگ Imperial Palace (Hofburg)

قصر هافبرگ

قصر هافبرگ یکی از قصرهای سلطنتی اطریش که در گذشته، مثلأ در دوره قاجار، نمسه گفته می شد. این کاخ از ۱۲۷۹ م. اقامتگاه برخی از قدرتمندترین اشخاص تاریخ اتریش، از جمله شاهان سلسله هابزبُرگ، فرمانروایان امپراطوری اتریش-هنگری یا اطریش-مجارستان بوده است.

/ جهان / اتریش / وین / جاذبه های وین / ������ ������������ Imperial Palace (Hofburg)