کلیسای جامع سنت پل St. Paul's Cathedral

آدرس:
London EC4M 8AD, England
تلفن:
004402072364128
کلیسای جامع سنت پل St. Paul's Cathedral

کلیسای جامع سنت پل

کلیسای جامع سنت پل نام کلیسای بزرگ و مشهوری در لندن، پایتخت انگلستان است که به عنوان یکی از بناهای مشهور این شهر شناخته می شود.

/ جهان / انگلستان / لندن / جاذبه های لندن / کلیسای جامع سنت پل St. Paul's Cathedral