خانه اپرای سلطنتی لندن Royal Opera House

آدرس:
Covent Garden, London WC2E9DD, England
تلفن:
00442073044000
خانه اپرای سلطنتی لندن Royal Opera House

خانه اپرای سلطنتی لندن

خانهٔ اپرای سلطنتی لندن محل اجرا و انجام عمدهٔ اپرا و برنامه های هنری در کاونت گاردن، است که در مرکز لندن قرار دارد.

/ جهان / انگلستان / لندن / جاذبه های لندن / خانه اپرای سلطنتی لندن Royal Opera House