هاید پارک Hyde Park

آدرس:
Rangers Lodge, London W2 2UH, England
تلفن:
00442072982100
هاید پارک Hyde Park

هاید پارک

از بزرگترین پارکهای شهر لندن و یکی از پارکهای سلطنتی این شهر است. هاید پارک توسط دریاچهٔ سرپنتاین به دو نیم می شود. هاید پارک به همراه باغ کنسینگتون ۲۵۳ هکتار مساحت دارد.

/ جهان / انگلستان / لندن / جاذبه های لندن / هاید پارک Hyde Park