چشمه یله گنبد

آدرس:
دهستان قاقازان
طریقه رفتن:
خودروی شخصی
چشمه یله گنبد

محل استقرار

این چشمه در دهستان قاقازان بخش ضیاء آباد و در شمال غربی شهرستان قزوین قرار دارد

پیشینه

سر منشا این چشمه دره ای است که از آن رودخانه کوچکی عبور می کند و به شاهرود می ریزد.

نوع چشمه

آب چشمه معدنی یله گنبداز دسته آبهای معدنی بی کربناته کلسیک آهن و گازدار خیلی گرم می باشد.

ویژگی های درمانی چشمه

آب این چشمه در درمان بیماریهایی مانندبیماریهای عصبی-مفصلی، رماتیسم و عصبی بکار می رود . همچنین در درمان بیماری های مربوط به دستگاه گوارش، کبد و مجاری صفرا و بیماریهای معده و روده ای و نیز بیماریهای تغذیه ای موثر می باشد.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

غار یخی انگول در 14 کیلومتری، ایوان سنگی نیاق در 35 کیلومتری، برج باراجین در 37 کیلومتری و منطقه گردشگری زرشک و کامان در 39 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / قزوین / قزوین / جاذبه های قزوین / چشمه یله گنبد