هرودوس آتیکوس Odeum of Herodes Atticus

آدرس:
Odos Dionissiou Areopayitou, Athens, Greece
هرودوس آتیکوس Odeum of Herodes Atticus

هِرودس آتیکوس

تئاتری ساخته شده از سنگ بریده است که در شیب جنوب غربی آکروپولیس واقع شده است.

/ جهان / یونان / آتن / جاذبه های آتن / هرودوس آتیکوس Odeum of Herodes Atticus