مزارع برنج تگالالانگ Tegalalang Rice Terrace

آدرس:
Between Tegalalang and Ubud
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
مزارع برنج تگالالانگ Tegalalang Rice Terrace

مزارع برنج تگالالانگ Tegalalang Rice Terrace

مزارع پلکانی تگالالانگ در منطقه ابود قرار گرفته و منظره آن از بالا بسیار خیره کننده است.دیدار از این مزارع زیبا در کنار پذیرایی مردم خونگرم و مهمان نواز منطقه بسیار لذت بخش است.

/ جهان / اندونزی / بالی / جاذبه های بالی / مزارع برنج تگالالانگ Tegalalang Rice Terrace