معبد تیرتا امپول Tirta Empul Temple

آدرس:
Tampaksiring, Indonesia
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
معبد تیرتا امپول Tirta Empul Temple

معبد تیرتا امپول Tirta Empul Temple:

معبد تیرتا امپول یکی از جاذبه های بالی است که برای چشمه آب مقدسش مشهورمی باشد. سمت چپ معبد، یک ویلای مدرن وجود دارد که برای بازدید سوکارنو، اولین رئیس جمهور اندونزی ساخته شده و در حال حاضر برای اقامت افراد مهم به کار میرود.. در حوضچه آب مقدس – هندوها اول بدنشان را در آب میشویند تا آلودگیها را از روح و جسمشان دور کنند و بعد لباس سفید رنگ می پوشند و هدایای خود را پیشکش خدایان می کنند و ساعتی به دعا می نشینند.

/ جهان / اندونزی / بالی / جاذبه های بالی / معبد تیرتا امپول Tirta Empul Temple