موزه باستان شناسی ملی آتن Museo Archeologico Nazionale

آدرس:
Patission 44, Athens 10682, Greece
تلفن:
2132144890
موزه باستان شناسی ملی آتن Museo Archeologico Nazionale

موزه باستان شناسی ملی آتن

موزه ای در آتن است که شامل تعدادی از مهم ترین اشیا از نقاط مهم باستانی در یونان و مناطق اطراف آن متعلق به دوران پیشاتاریخ تا عهد باستان می باشد.

/ جهان / یونان / آتن / جاذبه های آتن / موزه باستان شناسی ملی آتن Museo Archeologico Nazionale