معبد هفاستوس Temple of Hephaestus

آدرس:
Agoraios Kolonos Hill | Ancient Agora of Athens, Athens, Greece
معبد هفاستوس Temple of Hephaestus

معبد هفاستوس

این معبد در آکروپلیس آتن قرار دارد و جزو جاذبه های بی نظیر این شهر بشمار می آید.

/ جهان / یونان / آتن / جاذبه های آتن / معبد هفاستوس Temple of Hephaestus