کوه باتور Mount Batur

آدرس:
Kintamani 80652, Indonesia
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
کوه باتور Mount Batur

کوه باتور Mount Batur:

کوه باتور بالی را بیشتر فصل های سال یک مه سبک فرا گرفته است. کسانی که به بالای کوه باتور بالی صعود کرده اند از زیبایی طلوع آفتاب بر روی قله این کوه حرف های زیادی زده اند. کوه باتور بالی پوشیده از گیاهان زیادی است و بر روی قله این کوه، یک دریاچه زیبا نیز قرار گرفته است که خیلی از توریست های خارجی بعد از رسیدن به قله کوه، تنی هم به آب می زنند. معبد پورا اولون دانو باتور نیز در بالای کو ه باتور بالی قرار گرفته است. صعود به کوه باتور بالی ، نیمی از روز وقت خواهد گرفت و دیدن طلوع افتاب از بالای کوه باتور بالی و از این معبد، یکی از فعالیت های محبوب مردم بالی است. چند روستا در نزدیکی قله کوه باتور بالی قرا ردارند. کوه با تور بالی دارای چهار دهانه آتش فشانی است که دور تا دور دریاچه این کوه قرار دارند.

/ جهان / اندونزی / بالی / جاذبه های بالی / کوه باتور Mount Batur