اشک شیطان Devil's Tears

آدرس:
Nusa Lembongan
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
اشک شیطان Devil's Tears

اشک شیطان Devil's Tears:

اشک شیطان جزیره ای کوچک با زیبایی خیره کننده در بالی ، با موجهای خروشان است که به پدیده ای جذاب و سرگرم کننده برای گردشگران تبدیل شده است.

/ جهان / اندونزی / بالی / جاذبه های بالی / اشک شیطان Devil's Tears