موزه هنر آدجارا Adjara Museum of Art

آدرس:
8, Z. Gorgiladze Street,
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
موزه هنر آدجارا Adjara Museum of Art

موزه هنر آدجارا Adjara Museum of Art:

موزه ی هنر آجارا باتومی،جذابترین موزه گرجستان برای هنرمندان و هنر دوستان است. مجموعه های این موزه، هنر گرجی را در بر می گیرد که شامل نقاشی های پیروسمانی، و النا آخولدیانی و همین طور نقاشی های اروپایی و روسی در سده های نوزدهم و بیستم میلادی است.

/ جهان / گرجستان / باتومی / جاذبه های باتومی / موزه هنر آدجارا Adjara Museum of Art