برج الفبا Alphabetic Tower

آدرس:
Miracle park, Batumi 6010
تلفن:
995593442040
وب سایت:
http://www.alphabetictower.com/
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
برج الفبا Alphabetic Tower

برج الفبا Alphabetic Tower:

برج الفبا یک بنای شیشه ای است که حدودا ۱۴۰ متر است و به دلیل آنکه بر روی آن ۳۳ حرف الفبای گرجی نقش بسته است به آن برج الفبا گفته می شود و حتی برخی آن را ایفل باتومی نامگذاری کرده اندمجموعه برج باتومی شامل تراموای برقی، بالابر و ساحل مصنوعی طلایی خواهد بود.

/ جهان / گرجستان / باتومی / جاذبه های باتومی / برج الفبا Alphabetic Tower