میدان جمهوری Republic Square

آدرس:
Republic Square, Yerevan 0010
تلفن:
374-10-54-53-52
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
میدان جمهوری Republic Square

میدان جمهوری Republic Square:

میدان جمهوری ایروان که سابقا با نام میدان لنین (Lenin) شناخته می شد، یکی از دیدنی ترین مناطق ایروان پایتخت زیبای ارمنستان است. علاوه بر موقعیت قرارگرفتن آن در مرکز که توسط خیابان های اصلی قطع می شود و در بسیاری از موارد از آن عبور می کنید، یکی از مکان هایی است که هرگردشگری که به ارمنستان سفر می کند یک بار از آن دیدن خواهد کرد. این میدان بیضی شکل، درسال های اخیر نیز به محلی برای برگزاری مهم ترین کنسرت های موسیقی و اجرای آهنگ های مختلف که البته محدود به آهنگ های ارمنی نمی شود، تبدیل شده است که سبب شده افراد از سراسر ارمنستان برای شرکت در این مراسم جذاب به این مکان بیایند.

/ جهان / ارمنستان / ایروان / جاذبه های ایروان / میدان جمهوری Republic Square