مووزه باستانİstanbulArkeolojiMüzeleri

آدرس:
34122 Fatih
تلفن:
90 212 5207740
وب سایت:
http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
زمان:
09:00 - 19:00
مووزه باستانİstanbulArkeolojiMüzeleri

مووزه باستان شناسی İstanbul Arkeoloji M zeleri :

موزه باستان شناسی استانبول بزرگترین موزه باستانشناسی در ترکیه و یکی از غنی ترین موزه های جهان است که حاوی بیش از یک میلیون و دویست هزار شی مربوط به تمام دوره های تمدن بشری است. سه ساختمان در این مجموعه موزه قرار دارند که یکی موزه باستان شناسی و دیگریموزه شرق باستان و سومی موزه هنرهای اسلامی است. در موزه آثاری از دنیای ترک، آفریقا،بالکان، دنیای عرب ، اروپا ، آسیای مرکزی، شرق آسیا ، خاورمیانه وجود دارد.

زمان بازدید:

Hours of Operation : 09:00 - 19:00

Hours of Ticket Sales : 09:00 - 18:00

/ جهان / ترکیه / استانبول / جاذبه های استانبول / مووزه باستانİstanbulArkeolojiMüzeleri