عمارت توفیقی

آدرس:
خیابان امام خمینی، خیابان خواجه نصیرالدین طوسی
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
زمان:
9 الی 18 به جز ایام تعطیل
عمارت توفیقی

محل استقرار

این بنا در خیابان امام خمینی ، خیابان خواجه نصیرالدینطوسی، محله غریبه بالا معروف به محله خرابه رجی قرار دارد.

پیشینه

قدمت این بنا به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی بازمی گردد.

سبک معماری

به لحاظ معماری از الگوی متقارن رایج دوره قاجار و پهلوی ساخته شده است که این تقارن در معماری داخلی و سبک تزئینی در نمای خارجی به نقطه اوج می رسد. از جمله تزئیناتی که در این بنا به کار رفته است می توان به گچبری، آجر چینی رخبام، استفاده از لمبه با طرح ها و رنگ های زیبا

بنیانگذار و بانی

این بنا متعلق به شهردار و رئیس بلدیه زنجان علی اکبرخان توفیقی بوده است.

اهمیت ملی و جهانی

این عمارت در سال 1378 با شماره 2664 در فهرستآثار ملی کشور ثبت شد.

جاذبه های گرشگری مجاور این مکان

موزه رختشویخانه و موزه باستان شناسی در چند قدمی این عمارت قرار دارند.

/ ایران / زنجان / زنجان / جاذبه های زنجان / عمارت توفیقی