خیابان کنیسه Havra Sokagi

آدرس:
Street no 927
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
خیابان کنیسه Havra Sokagi

خیابان کنیسه Havra Sokagi:

خیابان کنیسه مشهورترین خیابان ازمیر است که کنیسه های زیادی را در خود جای داده.بعضی از این کنیسه ها هنوز هم استفاده میشوند.کافه ها ، رستوران ها و مراکز خرید این خیابان پذیرای شماست.

/ جهان / ترکیه / ازمیر / جاذبه های ازمیر / خیابان کنیسه Havra Sokagi