مرکزهنرهای معاصر Yarat Art Centre

آدرس:
E119, Bakı
تلفن:
+994 12 505 14 14
وب سایت:
www.yarat.az/en
طریقه رفتن:
Bus: 5
زمان:
11am-8pm Tue-Fri&Sun
مرکزهنرهای معاصر Yarat Art Centre

مرکزهنرهای معاصر Yarat contemporary Art Centre :

موزه ی هنرهای معاصر باکو در ساختمان سابق نیروی دریایی پس از بازسازی احداث شده است.این موزه بخشی از فضای عمومی بین میدان پرچم و مرکزورزشهای آبی را به خود اختصاص داده است.

زمان بازدید:

11am-8pm Tue-Fri & Sun, 11am-11pm Sat

/ جهان / آذربایجان / باکو / جاذبه های باکو / مرکزهنرهای معاصر Yarat Art Centre