معبد آتش Ateshgah - Fire Temple

آدرس:
Сураханский район, Baku
تلفن:
+994557879870
وب سایت:
http://ateshgahtemple.az
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
زمان:
9:30 - 17:30
معبد آتش Ateshgah - Fire Temple

معبد آتش Ateshgah - Fire Temple:

آتشگاه باکو ساختمانی قلعه مانند در منطقه سوراخانی شهر باکو می باشد. این محل از مجتمع پنجگانه ای تشکیل می شود که دارای یک حیاط است که توسط خانه های روحانیان زرتشتی محاصره شده است. آتشگاه باکو روی میدان گازی طبیعی بنا شده بنابراین از ابتدا گاز بطور طبیعی از هفت دریچه طبیعی در این محل بیرون می آمده و سبب آتش های طبیعی می گشته است.

/ جهان / آذربایجان / باکو / جاذبه های باکو / معبد آتش Ateshgah Fire Temple