پیست اسکی شمشک

آدرس:
امتدادجاده فشم به میگون
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
پیست اسکی شمشک

پیست اسکی شمشک:

شمشك در فصل تابستان محل بسيار خوبی برای تفريح و ورزش است . هوای مطلوب اين منطقه همچنين نزديكی آن به شهر بزرگ تهران باعث جلب توجه بسياری از توريستهای داخلی و خارجی گرديده است. پیست اسکی شمشک از سوی فدراسیون جهانی اسکی به عنوان پیست بین المللی شناخته شده و دومین پیست بزرگ کشور میباشد.

/ ایران / تهران / شمشک / جاذبه های شمشک / پیست اسکی شمشک