بندر عسلویه

آدرس:
70 كيلومتري جنوب شرقي كنگان
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
بندر عسلویه

بندر عسلویه:

عسَلویه شهری از توابع شهرستان کنگان ویک منطقه عظیم صنعتی از توابع استان بوشهر در جنوب ایران است. بندر عسلويه در 70 كيلومتري جنوب شرقي كنگان و 37 كيلومتري شرق بندر طاهري در راس خليج ناويند قرار گرفته است.