سرو دوقلو

آدرس:
روستای مبارکه
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
سرو دوقلو

سرو دوقلو:

سرو دوقلو که اهالی زرتشتی نشین آن را سرو دوتا می گویند و مدرسه و آتشکده ودخمه از مکانهای دیدنی روستای مبارکه است. سرو دوقلو مبارکه یکی از چهار میراث طبیعی شهرستان تفت است که قدمت آن ۵۵۰سال تخمین زده شده و در نزدیکی آن بقایای آتشکده کوچکی مشاهده می شود.

/ ایران / یزد / تفت / جاذبه های تفت / سرو دوقلو