کاروانسرای سرچم

آدرس:
80 کیلومتری محور زنجان تبریز
طریقه رفتن:
خودروی شخصی
کاروانسرای سرچم

محل استقرار

این کاروانسرا در 80 کیلومتری محور زنجان تبریز، در ساحل رودخانه زنجان چای ، مشرف به جاده قدیم تبریز و در روستای سرچم قرار دارد.

پیشینه

کاروانسرای سرچم در مسیر تجاری ری به آذربایجان قرار داشته است و یکی از کاروانسرای های مهم قرن هشتم بوده است و بر اساس نوشته کتیبه یر در آن رباط نام داشته است.

سبک معماری

این کاروانسرا از نوع چهار ایوانی است که از صحن مرکزی و حجره های شاه نشین تشکیل یافته است. در چهارگوشه آن حداقل چهار برج قرار داشته است که در حال حاضر به جز در ورودی آن چیزی نمانده است. در ورودی آن از دو برج آجری و یک دروازهبا پوشش قوس جناغی مزین به سنگ سیاه ساخته شده است. در بالای در کتیبه ای زیبا قرار دارد که سال احداث آن درج شده است که به دوران ابوسعید ایلخان در سال 733 هجری قمری باز می گردد.

بنیانگذار و بانی

بر اساس کتیبه ای که در این بنا وجود دارد ، این کاروانسرا در زمان ابوسعید ایلخان و وزیر او غیاث الحق والدین محمد به تاریخ 733 ه.ق. ساخته شده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

کاروانسرای نیک پی در 45 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / زنجان / زنجان / جاذبه های زنجان / کاروانسرای سرچم