تنگ گمبیل

آدرس:
روستای بهشت مکان (بشمکان)
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
تنگ گمبیل

تنگ گمبیل:

تنگ گمبیل قطعه ای از بهشت است که در استان فارس در روستای ساران بهشت مکان (بشمکان) قرار دارد. در کف تنگه رودخانه ای جریان دارد که برای عبور از تنگه در قسمتهایی مجبور به عبور از داخل رودخانه خواهید بود. آب رودخانه گمبیل، پس از طی مسیر روستاهای ساران بهشت مکان و ساران سفلی و منطقه کامفیروز به سد درود زن می ریزد. از خصوصیات این تنگه می توان به وجود آب های روان و سرد و درختان سر سبز میوه های انگور،گردو،انجیر،تمشک و... اشاره کرد که در فصل تابستان زیبایی دو چندانی دارند. برای رسیدن به تنگ گمبیل باید از وسط باغ های سیب و درختان سر به فلک کشیده سپیدار عبور و از کنار علف زارهای یونجه و شبدر ، پس از طی طریق حدود 20 دقیقه به تنگ گمبیل رسید. تنگ گمبیل دارای جاذبه تاریخی از جمله بنایی خشتی در زیر صخره ای عظیم و همچنین غار کوچکی است.