کاروانسرای نیک پی

آدرس:
35 کیلومتری زنجان
طریقه رفتن:
خودروی شخصی
کاروانسرای نیک پی

محل استقرار

کاروانسرای نیک پی در 35 کیالومتری شمال غرب زنجان، بخش زنجانرود و روستای نیک پی ، در نزدیکی تپه ای تاریخی به نام قبرستان قرار دارد.

پیشینه

این کاروانسرا یکی از کاروانسراهای قدیمی و زیبای دوره صفوی است که در آن دوران از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. با توجه به سبک معماری و تزئینات بکار رفته در آن یک مکان عمومی در دوران صفوی بوده است و در زمان شاه عباس دوم در مسیر یکی از راه های عمده تجارتی فلات ایران ساخته شد.

سبک معماری

این کاروانسرای از نوع چهار ایوانی است که از آجرهای قرمز ساخته شده اما به شدت تخریب شده است. پلانی چهارگوش و صحن و میانسرای 8 ضلعی غیر منتظم دارد که دورتادور آن را حجره در بر گرفته است. تاق و قوس آن به صورت ضربی است و از عنصر قرینه سازی در آن استفاده شده است. ویژگی بارز این بنا در وجود فضاهایی معروف به چهار پخی در چهارضلعی صحن و میانسرای مرکزی جته دستیابی به سایر فضاها است.

اهمیت ملی و جهانی

این بنا در تاریخ 25 اسفند 1379 با شماره 3529 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

پل حاج سید محمد سرداردر 35 کیلومتری، بازار زنجان و مسجد جامع در فاصله 36 کیلومتری و خانه خدیوی و مسجد خانم در 37 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / زنجان / زنجان / جاذبه های زنجان / کاروانسرای نیک پی