الیمستان

آدرس:
کیلومتر 20 جاده هراز از آمل
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
الیمستان

الیمستان:

الیمستان، روستایی توریستی از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل است. جنگل الیمستان، محل رویش گیاه “الیما” است که در اردیبهشت ماه رشد می کند. می گویند نام جنگل الیمستان نیز برگرفته از آن می باشد. الیمستان یکی از مناطق توریستی ایران است که تورهای زیادی سالانه برای تفریج و سفر به دل طبیعت الیمستان می روند. این منطقه نگاه عکاسان داخلی و خارجی را هم به خود جذب کرده و طبیعت بکر و زیبایی جنگل و مراتع و سر سبزی آن وصف ناشدنی است. آب روستا از چشمه تامين مي شود و محصول آن غلات، لبنيات و عسل است.