پارک دهکده طلایی

آدرس:
از پل میر بزرگ تا پارک نارنجستان
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
پارک دهکده طلایی

پارک دهکده طلایی آمل:

پارک دهکده طلایی آمل پارک داخل شهری است که در آمل قرار دارد و بزرگترین پارک مازندران است و به عنوان یکی از زیباترین بوستان های ایران هم نام برده می شود.

/ ایران / مازندران / آمل / جاذبه های آمل / پارک دهکده طلایی