کوه بوجه

آدرس:
جنوب شهر خمین
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
کوه بوجه

کوه بوجه:

وه بوجه که «بوجه سلطان» نیز نامیده می شود، از نظر فیزیکی کوه کوچک و تک افتاده ای است که به شکل یک زنگوله در وسط دشت خمین واقع شده است. دامنه کوه در حال حاضر به صورت پارک در آمده و در آن تأسیسات تفریحی ، رفاهی وجود دارد. این كوه با تمام كوچكی و دورافتادگیش از دایره كوههای اطراف ، دارای پوشش گیاهی كوهستانی و متفاوت با دشت اطرافش است. در این پوشش گیاهی نوعی لاله كوچك قهوه ای مایل به سیاه،لاله واژگون ، لاله سرخ و زرد، زنبق كوهی ، انواع گل حسرت ونوروزك ، گونه هایی ازكلاغك ، هوم ، گل ماهور، میخك ، گونه های نعناییان و خواجه باشی وجود دارد. بوجه به معنای بَرَنده سیاهی ها (یعنی تیغ آفتاب) معنا شده است. در واقع کوه بوجه محل برآمدن و پایین رفتن آفتاب در هنگام صبح و غروب است و در این کوه پیش از هر ارتفاعی در شهر خمین، تیغ آفتاب صبح و غروب قابل مشاهده است.