غار کوه گره

آدرس:
۳۵کیلومتری غرب خمین،خان آباد
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
غار کوه گره

غار کوه گره خمین:

غار کوه گره یکی از غارهای استان مرکزی است که در کوهی منفرد به نام کوه گره در جنوب شرقی روستای خان آباد شهرستان خمین واقع شده است. غار کوه گره دهانه ای کم ارتفاع دارد که باید به صورت خمیده وارد شد. غار کوه گره یکی از عمیق ترین چاه غارهای طبیعی ایران است و پیمایش آن نیازمند در اختیار داشتن ابزارهای فنی می باشد.

/ ایران / مرکزی / خمین / جاذبه های خمین / غار کوه گره