باغ های انار

آدرس:
ساوه
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
باغ های انار

باغ های انار ساوه:

اگر به ساوه رفتيد و خواستيد انار بخريد بايد بدانيد با وجود آنکه بيشتر باغهاي ساوه داراي درخت انار هستند اما انار هر منطقه اي با منطقه ديگر فرق مي کند . در هر کدام از اين باغها انارهاي مختلفي کاشت و برداشت مي شوند. برداشت انار در ساوه از اواسط شهريور و با انواعي انار به نام هاي انار تابستاني و آلک شروع مي شود.

/ ایران / مرکزی / ساوه / جاذبه های ساوه / ������ ������ ��������