مسجد جامع

آدرس:
خیابان سلمان ساوجی
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
مسجد جامع

مسجد جامع ساوه:

بنای مسجد جامع ساوه به عنوان یکی از آثار ارزشمند هنر معماری، نقاشی، کاشی کاری و گچ بری است که سه دورۀ تاریخی ساسانیان، سده های اولیه اسلامی و دوران فرمانروایی صفویه را در خود جای داده است. باستان شناسان مدعی اند این مسجد یکی از اولین مسجدهای ساخته شده در ایران است؛ هرچند مسجد کهنسال در طول قرن های بعد آن قدر تغییر کرد که دیگر چیزی از آن مسجد اولیه باقی نمانده. حالا دور تا دور حیاط مستطیل - مربع شکل مسجد جامع شهر ساوه را یک گنبد زیبا، چندین شبستان، ایوان هایی بلند و مناری رشید گرفته است. این مسجد زیبا آن قدر تزئینات جور واجور معماری روی طاق ها و دیوارهایش دارد که می توان به عنوان یک موزه به دیدنش رفت.