کوه برز

آدرس:
35 کیلومتری شهر فیروزآباد
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
کوه برز

کوه برز و منطقه سیاهچال:

منطقه برز کوهی ست با طبیعتی بکر و شگفت انگیز و جنگل های انبوه و حیات وحشی بینظیر که در مسیر فیروزآباد به فراشبند در حدود ۳۵ کیلومتری شهر فیروزآباد در شمال غربی آن واقع شده است. سیاه چال نامی است که گذشتگان ما بر این قطعه زیبا نهاده اند. که در واقع با از بین رفتن قطعه ای از بدنه خود به وجود آمده است. وجود منطقه ای پر از لاله های واژگون واقعا این سرزمین را فریبنده و زیبا کرده با دیدن این منظره، بهشتی را در ذهن خود تجسم می کنید.