دریاچه وسد تنگاب

آدرس:
۱۲کیلومتری شمال غربی فیروزآباد
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
دریاچه وسد تنگاب

دریاچه تنگاب:

سد تنگاب در استان فارس در مسیر فیروزآباد – کوار بر روی رودخانه فیروزآباد واقع شده است و از جمله سدهای خاکی استان فارس است. دریاچه ای زیبا با همین نام در پشت سد ایجاد شده که این دریاچه در مجاورت منطقه شکار ممنوع پادنا قرار دارد.