قلعه دختر

آدرس:
6 کیلومتری جاده فیروزآباد به شیراز
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
قلعه دختر

قلعه دختر فیروزآباد:

قلعه دختر نخستین بنای گنبد دار ایرانی است که با اصول فنی و معماری خاص ساخته شده و مصالح به کاررفته در آن شبیه کاخ اردشیر است. این قلعه در آستانه دره تنگ آب و در نقطه ای که شیب زمین در آن، یک دروازه طبیعی را به وجود آورده، قرار گرفته است. این دژ مستحكم و نسبتا بزرگ كه بر تمام منطقه تسلط دارد، به احتمال زیاد برای دیدبانی و حفاظت از پایتخت اولیه ساسانیان در شهر گور، به وجود آمده است. قلعه دختر دارای اتاق ها و راهروهای تو در تویی است كه در ساختن آنها از سنگ های نتراشیده و گچ ساروج استفاده شده است. از ویژگیهای این قلعه داشتن مخزن آب سنگی است كه در دل كوه ایجاد كرده اند و در مواقع مورد نیاز احتیاجات قلعه را بر طرف می كرده است.