تنگ خرقه

آدرس:
کیلومتر24جاده فیروزآباد به فراشبند
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
تنگ خرقه

تنگ خرقه:

تنگ خرقه دره اى سرسبز و خرم در شهرستان فيروزآباد است. اين دره که پوشش جنگلى زيبا، چشمه سارهاى فراوان و باغ هاى پربار دارد، يکى از گردشگاه هاى ديدنى استان فارس است. بقعهٔ امام زاده خرقه، در این دره به آن جنبهٔ زیارتگاهى نیز بخشیده است. قلعهٔ خرقه نیز به نوبهٔ خود در جذب ایرانگردان علاقه مند به آُثار تاریخى بسیار مؤثر است.

/ ایران / فارس / فیروزآباد / جاذبه های فیروزآباد / ������ ��������