روستای پیرحاجات

آدرس:
100کیلومتری شمال غربی طبس
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
روستای پیرحاجات

روستای پیرحاجات:

روستای پیرحاجات است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان طبس استان خراسان جنوبی ایران. و به سه دلیل عمده از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و باعث جلب زوار و گردشگر میشود:

۱ -مزار پیرحاجات

۲- تاریخی بودن پیرحاجات

یکی دیگر از دلایلی که سبب می شود پیرحاجات جلب گردش گر نماید . تاریخی بودن آن است . بنای بارگاه شیخ احمد ابن اسحاق از بناهای دوران سلجوقی است ونوع گنبد آن از نوع «گنبد نار» میباشد

۳-ییلاقی بودن پیرحاجات

این روستا به علت واقع شدن در دامنه کوه «روضه» دارای آب و هوای خنک نسبت به دیگر مکان های اطراف طبس میباشد، بطوریکه مسافری که وارد پیرحاجات میشود و دست و صورتی با چشمه آب گوارای آن میشوید، خستگی از تنش بیرون میرود.

/ ایران / خراسان جنوبی / طبس / جاذبه های طبس / روستای پیرحاجات