سد کریت

آدرس:
۵۶ کیلومتری جنوب شرقی طبس
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
سد کریت

سد کریت:

سد کریت طبس گلشن؛ باریک ترین و نازک ترین سد قوسی جهان، با ارتفاع ۶۰ متر برای مدت ۵۵۰ سال بلندترین سد جهان محسوب می شد و یکی از بزرگترین شاهکارهای صنعت مهندسی ساختمان به شمار می رود. این سد در رشته کوه شتری جنوب شرقی طبس قرار دارد. پس از طی مسافت 30 کیلومتر از طبس به طرف دیهوک به سه راهی روستای تاریخی چیروک میرسید و پس عبور از گردنه به طول 8 کیلومتر به سد تاریخی و همچنین جدید کریت می رسید.