باغ گلشن

آدرس:
انتهای شرقی خیابان گلشن
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
باغ گلشن

باغ گلشن:

باغ گلشن یکی از زیباترین باغ های جهان است که در شهر طبس واقع در استان خراسان جنوبی قرار گرفته و گردشگران داخلی و خارجی زیادی از آن بازدید می کنند. باغ گلشن در منطقه اي واقع شده است که در ميان دو کوير نمک زار ايران قرار دارد ، اما کيفيت معجزه آساي آب اين منطقه ، آبشارها و استخرهاي طبيعي زيبايي را تشکيل داده اند که مادر طبيعت آنها را با چمنزارهاي زيبا تزيين نموده است . احساس واحه گونه اين منطقه با وجود درختان قديمي نخل ، انارو مرکبات به همراه رايحه گلهاي رز و ختمي تکميل مي شود. در اطراف استخر خیابان هایی تعبیه گردیده است ولی نکته مورد توجه طرز خیابان بندی نیست بلکه چیزی که جلب توجه می کند تضاد میان آب و سبزه است. در اطراف استخر، انبوهی از درختان سرو و بید و چند درخت نخل قرار گرفته است. آرایش قسمت پایین این درخت ها طوری است که شاخ و برگ آن ها را می زنند و در زیر آن ها برحسب فصول بوته های گل سرخ و گل اطلسی سفید پرورش می دهند.